Ułatwienia dostępu

Krótki rys Fundacji

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” powstała w kwietniu 2015 roku z inicjatywy fundatora Mateusza Walczaka, który został również pierwszym prezesem zarządu. Wcześniej jako grupa nieformalna „Inicjatywy dla Opatówka” organizowała cieszące się powodzeniem koncerty pod nazwą „Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014”. Dążąc do profesjonalizacji swoich działań podjęto kroki w stronę sformalizowania i utworzenia Fundacji.

Ideą, która przyświeca od początku działania Fundacji, jest aktywizacja życia społecznego Gminy Opatówek i okolicznych miejscowości na wielu płaszczyznach, takich jak: kultura, edukacja, wolontariat, dobroczynność.

Fundację tworzy zespół osób: są wśród nich zarówno członkowie Zarządu i Rady, jak i stali współpracownicy. Godnym podkreślenia jest obecność 20-osobowej grupy stałych wolontariuszy.

Wśród najważniejszych cyklicznych projektów Fundacji należy wymienić m.in. Międzynarodowy Festiwal Organowy „Jesień Organowa” w Chełmcach, projekt edukacyjny „Calisiada”, Akademię Wolontariatu Lokalnego, Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku, czy wspomniane „Spotkania ze sztuką”. Fundacja organizowała także inne projekty takie jak m.in. „Kulturalnie z Inicjatywą” (2022-2023), Turniej Sołectw Gminy Opatówek (2022), „Wielkopolskie Ekobajki” (2021-2022), Kieszonkowy Park Dworcowy w Opatówku (2020), „Witraże Ziemi Kaliskiej” (2019), „Pieśni polskie zaśpiewajmy razem” (2018), Jesienny Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Wieczory Organowe” w Kaliszu (2017) czy projekty edukacyjne: „Matma nie gryzie!” (2016) oraz „Opatowianie bez tajemnic” (2015-2016 i 2022).

Obok ciekawych projektów, Fundacja ma na swoim koncie wydanie książki autorstwa Ewy Martinek pt. „Szulec – wieś cudu św. Józefa”, która spotkała się z ogromnym odzewem lokalnej społeczności, a autorka otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w 2018 roku (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych), a także nagrodę specjalną Starosty Kaliskiego oraz podziękowanie za pracę badawczą od Burmistrza Gminy Opatówek. Dwukrotnie wydaliśmy foldery promujące sołectwa Gminy Opatówek: Chełmce (2020) i Tłokinia Wielka (2021).

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” jest doceniona w środowisku lokalnym: jest laureatem nagrody kulturalnej Starosty Kaliskiego (2018) oraz obdarzona tytułem „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” (2020). Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. Ma także grono Mecenasów i Partnerów swoich działań, które z roku na rok się rozrasta. Fundacja współpracuje z lokalnymi samorządami, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami, dzięki czemu wpisuje się w rozwój regionu.

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” jest ważną organizacją pozarządową działającą na terenie Ziemi Kaliskiej, a dzięki ambitnym planom na przyszłość może osiągnąć jeszcze więcej niż dotychczas!

Pliki do pobrania