Ułatwienia dostępu

Zespół Fundacji

Mateusz Walczak – Fundator i od początku Prezes Fundacji. Zawodowo od ponad dekady związany z organizacjami pozarządowymi. Od 2021 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie jest też Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Opatówek. Koordynator wielu projektów społecznych, animator życia kulturalnego. Współpracuje z portalem Latarnik Kaliski, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi.

W wolnym czasie (który jest bardzo deficytowy) lubi dobrą książkę i dobrą muzykę!

Ewa Machelak – od 2019 roku Wiceprezes Fundacji. Od niemal 13 lat związana zawodowo z księgowością, w tym od 2020 r. z księgowością budżetową w administracji publicznej. Dodatkowo prowadzi również szkolenia z zakresu ekonomii i rachunkowości. Koordynatorka wolontariuszy Fundacji, animatorka wielu projektów społecznych.

Jej życiowe motto brzmi: Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia (G. Bernanos)