Ułatwienia dostępu

Kultura

Dzięki swoim działaniom zespół Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka” dąży do promowania aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, upowszechnienia kultury czy inicjowania i wspierania działań na rzecz edukacji, zwłaszcza kulturalnej, dzieci i młodzieży.

Naszym pierwszym projektem był zainicjowany w roku 2014 – jeszcze jako grupa nieformalna – cykl koncertów „Spotkania ze sztuką”, które do dziś dumnie kontynuujemy w rozbudowanej formie wraz z wydarzeniami pod hasłem „Koncerty przy Cukierence”. Flagowym projektem Fundacji jest też organizowany od 2016 roku Międzynarodowy Festiwal Organowy „Jesień Organowa” w Chełmcach. Z kolei w samym Opatówku świętujemy co roku na ulicy Kościelnej – jednej z najstarszych w miasteczku, mającej niezwykle bogatą historię!

Projekty kulturalne realizowane przez Fundację:

– Jesień Organowa

– Spotkania ze sztuką

– Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku

– Kulturalnie z Inicjatywą

– Książka „Szulec – wieś cudu św. Józefa”

– Witraże Ziemi Kaliskiej

– Pieśni polskie zaśpiewajmy razem

– Wieczory Organowe w Kaliszu