Ułatwienia dostępu

Wolontariat i dobroczynność

Wolontariat i jego promocja wśród mieszkańców jest w centrum uwagi Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka”. Niezwykle ważnym krokiem w dotychczasowej działalności Fundacji było zrealizowanie projektu Akademia Wolontariatu Lokalnego, którego bezpośrednim rezultatem było utworzenie stałej grupy wolontariuszy przy Fundacji. Wdrażając wysoki standard organizacji wolontariatu, zespół „Inicjatywy dla Opatówka” promuje również wszelkiego rodzaju formy aktywności charytatywnej i dobroczynnej.

Działania promujące wolontariat i dobroczynność, realizowane przez Fundację:

– Wolontariat w Fundacji

– Akademia Wolontariatu Lokalnego

– działania charytatywne